ANA SAYFA             KONGRE HAKKINDA            KURULLAR             BİLDİRİ GÖNDER               TÜM KONGRELER

1

İLETİŞİM  

1

BİLDİRİLER

1

ÖNEMLİ TARİHLER

1

YAYINLAR

1

 

DÜZENLEME KURULU


Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Başaran, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Doğan, Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Suat Ungan, Trabzon Üniversitesi

Doç. Dr. Ömer Tuğrul Kara, Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Özkan Sapsağlam, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Talat Aytan, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Şanlı, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Gör. Yusuf Günaydın, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dr. Kemal Tekden, TÜZDEV Başkanı

Ahmet Altunbaş, Milli Eğitim Bakanlığı

Fehmi Demirbağ, Gazeteci / Yazar

Ekrem Erdem, Eğitimci / Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı

Mustafa Ertekin, Gazeteci / Yazar

Serhat Kabaklı, Eğitimci / Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı

Metin Halıcı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

BİLİM KURULU


Prof. Dr. Adem İşcan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Adem Sezer, Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Göçer, Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Alparslan Okur, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Ayfer Şahin, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Prof. Dr. Baykal Biçer, Dumlupınar Üniversitesi

Prof. Dr. Bekir Buluç, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Cahit Epçaçan, Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Celal Demir, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Çavuş Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal Bay, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. Erol Duran, Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan Köse, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. H. Ahmet Kırkkılıç, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim Sağlam, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Bacanlı, FSM Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Bağcı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Kocabaş, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İsa Korkmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Güleç, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan Erdem, İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Kasım Yıldırım, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşad Yılmaz, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Latif Beyreli, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. M. Eyyüp Sallabaş, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Çifçi, Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Nezir Temur, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Osman Mert, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Özkan, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Rıdvan Canım, Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Sait Taş, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin Turan, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Selma Yel, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Selim Hilmi Özkan, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Tolga Erdoğan, Trabzon Üniversitesi

Prof. Dr. Yahya Altınkurt, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz Erişen, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Tepeli, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Abdulkadir Kırbaş, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Adem Peker, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Ayık, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Bekir İnce, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent Alcı, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Cüneyt Akar, Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, FSM Vakıf Üniversitesi

Doç. Dr. Esra Karakuş Tayşi, Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Halil İbrahim Kaya, Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. Hayrullah Kahya, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Kemal Bakır, Erzurum Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. M. Abdullah Aslan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. M. Sani Adıgüzel, FSM Vakıf Üniversitesi

Doç. Dr. Mesut Gün, Mersin Üniversitesi

Doç. Dr. Muhammet Baştuğ, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Doç. Dr. Murat Ateş, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Şeker, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Neslihan Karakuş, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Nursel Topkaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Oğuzhan Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Doç. Dr. Sinan Koçyiğit, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Soner Aladağ, Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Yasin Mahmut Yakar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Doç. Dr. Yasin Özkara, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Zafer Yılmaz, Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Karabay, Çukurova Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Banu Özdemir, Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Arıcı, Muş Alparslan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ünveren, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Emre Er, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ergün Akgün, Bahçeşehir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Genç Osman İlhan, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki Ilgar, Birunî Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat Bartan, Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Derman, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi. Tacettin Şimşek, Atatürk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Taner Atmaca, Düzce Üniversitesi

Dr. Okan Çoban, Millî Eğitim Bakanlığı